Regulamin

1. Informacje o firmie
Strona www.azs4kids.pl jest własnością Akademickiego Związku Sportowego Klubu uczelnianego Politechniki Opolskiej 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76/9A, NIP: 754-294-86-09, REGON: 1602093220
Akademickiego Związku Sportowego Klubu uczelnianego Politechniki Opolskiej został wpisany do KRS pod numerem: 0000611267,

2. Przyjmowanie zamówienia
Składanie zamówień możliwe jest 24 h/dobę poprzez system internetowy mieszczący się pod adresem www azs4kids.pl AZS KU Politechniki Opolskiej zastrzega sobie możliwość chwilowego wstrzymania strony dla celów konserwacyjnych lub aktualizacji danych.
Korzystanie ze strony przez Klienta będzie możliwe, tylko w przypadku spełnienia następujących wymagań technicznych:
– przeglądarki: Google Chrome, FireFox, Opera, Safari, Internet Explorer 8 lub wyższy,
– włączona obsługa cookies,
– włączona obsługa Javascript.

3. Zmiany w zamówieniu

Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt e- mailem polkolonie@azs4kids.pl, lub telefonicznie pod nr tel:+48 696 480 779

4. Ceny
Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
Ceny znajdujące się przy oferowanych produktach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne. Prezentowane w serwisie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

5. Faktury
Do każdego zamówienia wystawiana jest Faktura VAT.

6. Formy płatności
Podstawową formą płatności za zamówienie jest opłata przelewem na konto organizatora.

7. Zwroty
Rezygnacja z udziału w półkolonii możliwa jest najpóźniej 7 dni roboczych przez rozpoczęciem turnusu, w przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii w terminie późniejszym niż na 7 dni roboczych przed jej rozpoczęciem dokonane opłaty nie będą zwracane. 

8. Reklamacje
Reklamacje można składać drogą mailową na adres biuro@azsopole.pl lub polkolonie@azs4kids.pl. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni, zgodnie z Ustawą.

9. Ochrona danych osobowych
AZS KU Politechniki Opolskiej jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego strony. Składając zamówienie Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów marketingowych.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Usunięcie lub zmiana danych jest możliwa po kontakcie z administratorem strony drogą mailową na: biuro@azsopole.pl
Dane osobowe znajdujące się w bazie danych administratora nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

10. Zmiana regulaminu
AZS KU Politechniki Opolskiej zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

11. Dane kontaktowe
Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
ul. Prószkowska 86/9A
45-758 Opole
Tel: +48 77 449 83 07

NIP: 754 -294-86-09
Regon: 1602093220
KRS : 0000312565